Sukladno Pravilniku o katastru infrastrukture (NN 29/17), 

Geodetski elaborat infrastrukture izrađuje se u slučaju:

 – evidentiranja novoizgrađene i/ili neevidentirane infrastrukture

 – promjene podataka o položaju na postojećoj infrastrukturi i podataka o osnovnim tehničkim karakteristikama infrastrukture

 – napuštanja postojeće evidentirane infrastrukture

 – uklanjanja postojeće evidentirane infrastrukture i

 – promjenu opisnih podataka o postojećoj evidentiranoj infrastrukturi koji se vode u katastru infrastrukture.

Jednim geodetskim elaboratom infrastrukture može se obuhvatiti više vrsta različite novoizgrađene, napuštene i uklonjene infrastrukture i promjena na različitim vrstama infrastrukture ukoliko je riječ o:

– kućnim priključcima i

– infrastrukturi istih ili različitih vlasnika ili upravitelja izgrađenoj u istom rovu, galeriji ili kanalizaciji.

Izgled elaborata vodova i zapisi koji se u okviru tog elaborata izrađuju u digitalnom obliku moraju biti u skladu s tehničkim specifikacijama koje izdaje Središnji ured Državne geodetske uprave.

Geodetska izmjera izgrađene infrastrukture obuhvaća:

– izmjeru lomnih točaka infrastrukture u položajnom smislu

– izmjeru lomnih točaka infrastrukture u visinskom smislu (kod odvodnje na dnu cijevi ili kanala, a kod ostalih vodova na tjemenu voda)

– izmjeru križanja novoizgrađene infrastrukture s postojećom infrastrukturom u trenutku izgradnje kada je križanje vidljivo

– izmjeru pripadajućih objekata infrastrukture

– prikupljanje podataka o osnovnim tehničkim karakteristikama infrastrukture i

– prikupljanje podataka o vlasniku odnosno upravitelju infrastrukture.

Geodetska izmjera se provodi pri otvorenom rovu.

Za izmjeru postojećih, do sada neevidentiranih vodova, koriste se pripadajući vidljivi vanjski znaci voda, a otkrivanje se obavlja tragačem, otkopavanjem ili tragačem i otkopavanjem voda. U okviru tehničkog izvješća koje se prilaže elaboratu vodova, iskazuje se da je geodetska izmjera provedena kod otvorenog rova odnosno koji je način otkrivanja rabljen. Geodetska izmjera voda izgrađenog za potrebe kućnog priključka, provodi se na način da se vodovi mjere do priključnog mjesta na zidu objekta, odnosno do prvog okna.

Cijenu određujemo uvidom u situaciju na terenu, a ovisi o duljini voda, dinamici polaganja i rokovima izrade.

Zatražite ponudu2!