Dio pravnih osoba koje su nam ukazale povjerenje:

 

2015

Popovaca.gif Grad Popovača

Izrada geodetskog elaborata za evidentiranje podataka o zgradama ili drugim građevinama

 ref_agrovita.png  Agrovita d.o.o.

 Identifikacija međa prema podacima katastarskog plana, izrada geodetskog situacijskg nacrta, izrada geodetskog projekta

dpb.png  Društvo prijatelja Biblije

Izrada geodetskog projekta

dukat.png Dukat mliječna industrija d.d. 

Izrada geodetskog situacijskog nacrta

ref_cemex.gif CEMEX beton d.o.o.

Izrada situacijskog nacrta izvedenog stanja, izjave ovlaštenog inženjera geodezije o položaju građevine

ref_zpz.png Zagrebački prometni zavod d.o.o.

Izrada geodetskog projekta

ref_amex.png Amex d.o.o.

Izrada geodetskog projekta

 

2014

Popovaca.gif Grad Popovača

Izrada geodetskog elaborata za evidentiranje podataka o zgradama ili drugim građevinama

ref_ape.jpg APE d.o.o.

7-parametarska transformacija rasterskih i vektorskih podataka za potrebe izrade izmjene prostornoga plana Grada Popovače

ref_ecp.png Elektro centar Petek d.o.o.

Iskolčenje javne rasvjete industrijske ceste i izrada elaborata vodova

lalog.png LA LOG d.o.o.

Izrada geodetskog elaborata za evidentiranje podataka o zgradama ili drugim građevinama

 dukat.png Dukat mliječna industrija d.d.

 Izrada geodetskog elaborata za evidentiranje podataka o zgradama ili drugim građevinama

 kim.png KIM Mljekara Karlovac d.o.o. 

 Izrada geodetskog elaborata za evidentiranje podataka o zgradama ili drugim građevinama

rg_rijeka.jpg Grad Rijeka

Izrada geodetskog projekta

 ref_agro.png Agro Grupa d.o.o.

 Izrada geodetskog elaborata za evidentiranje podataka o zgradama ili drugim građevinama

Humus d.o.o.

Izrada geodetskog elaborata za evidentiranje podataka o zgradama ili drugim građevinama

pogon.jpg POGON, Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade

 Izrada geodetskog projekta

ref_cemex.gif CEMEX beton d.o.o.

Iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine

ref_clarum.png Clarum d.o.o.

Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja

ref_geotech.png Geotech d.o.o.

 Iskolčenje građevine i izrada elaborata iskolčenja građevine

2013

dukat.png Dukat mliječna industrija d.d.  Analiza statusa nekretnina i prijedlog evidentiranja. Izrada geodetskih situacijskih nacrta nezakonito izgrađenih objekata.
kim.png KIM Mljekara Karlovac d.o.o.  Analiza statusa nekretnina i prijedlog evidentiranja. Izrada geodetskih situacijskih nacrta nezakonito izgrađenih objekata.
lalog.png LA LOG d.o.o.  Analiza statusa nekretnina i prijedlog evidentiranja. Izrada geodetskih situacijskih nacrta nezakonito izgrađenih objekata.
petrokemija.jpg Petrokemija d.d. Praćenje pomaka i deformacija za potrebe rekonstrukcije postrojenja UREA
opcinaVludina.jpg Općina Velika Ludina Izrada geodetskih situacijskih nacrta nezakonito izgrađenih objekata. Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja.
kapitel.JPG Kapitel d.o.o. Iskolčenje građevine: prometnica i pripadajuća kanalizacijska mreža. Iskolčenje i nadzor izvođenja građevinskih radova za potrebe određivanja volumena.
rivieraAdria.jpg RIVIERA Adria d.d. Iskolčenje za potrebe projektiranja proširenja kampa na otoku Krku
moslavina.jpg Moslavina d.o.o. Iskočenje i izrada elaborata vodova
randicSuradnici.jpg Randić i suradnici d.o.o. Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izrada elaborata za katastar i zemljišnu knjigu, situacijski nacrti
Popovaca.gif Grad Popovača Izrada geodetskih situacijskih nacrta nezakonito izgrađenih objekata, izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
poliesterUniverzal.jpg Poliester Univerzal d.o.o. Izrada geodetske podloge za potrebe kontrole izvođenja građevinskih radova
dpb.png Društvo prijatelja biblije Obnova međa, izrada posebne geodetske podloge za potrebe projektiranja
Leoni d.o.o. Izrada geodetskih situacijskih nacrta nezakonito izgrađenih objekata
ETT d.o.o. Izrada geodetskih situacijskih nacrta nezakonito izgrađenih objekata
Artis d.o.o. Izrada geodetskih situacijskih nacrta nezakonito izgrađenih objekata. Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja.
Lara nekretnine d.o.o. Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja.
hkoig.png Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva, vl. Veljko Adamović Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja cjevovoda.
gskg.jpg GSKG d.o.o. Izrada elaborate katastra vodova
Stan-servis d.o.o. Parcelacija građevinskog zemljišta. Izrada geodetskog elaborate za evidentiranje zgrade ili druge građevine. Etažiranje nekrentine.

2012

elnaKabel.png ELNA kabel Izrada elaborata katastra vodova na lokaciji Zračna luka Zagreb - PLESO.
liorMontaza.jpg LIOR Montaža Iskolčenje i praćenje građevinskih radova na rekonstrukciji UREA postrojenja u Petrokemiji d.d.
LAG Sutla Izrada kartografskih prikaza za potrebe izrade strategije LAG-a Sutla.
Poštak d.o.o. Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta. Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja.
Agro grupa d.o.o. Izrada geodetskih situacijskih nacrta nezakonito izgrađenih objekata.
Humus d.o.o. Izrada geodetskih situacijskih nacrta nezakonito izgrađenih objekata.
IM-VI d.o.o. Izrada geodetskih situacijskih nacrta nezakonito izgrađenih objekata.
pogon.jpg POGON, Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja.
kapitel.JPG Kapitel d.o.o. Iskolčenje građevine i izrada elaborate iskolčenja građevine
hepToplinarstavo.jpg HEP Toplinarstvo d.o.o. Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja.
zapresic.jpg Grad Zaprešić Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta.
hkoig.png Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva, vl. Veljko Adamović Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja.

2011

palir.jpg Palir d.o.o. Iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine
valsil.jpg Valsil d.o.o. Izrada geodetskih situacijskih nacrta nezakonito izgrađenih objekata
Vulkanizer “Mihalke”, vl. Damir Mihalke Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
hkoig.png Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva, vl. Veljko Adamović Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja

 

I mnogi drugi zadovoljni klijenti...